Ułatwienia dostępu

Zgłoszeniakontakt

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług komunalnych przez LUK Sp. z o. o.

Szanowni Państwo !

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz stale pracując nad jakością świadczonych przez nas usług, zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii lub zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości związanych ze świadczonymi przez nas usługami.

Stale dokonujemy szeregu zmian systemowych na wielu płaszczyznach w celu udoskonalenia jakości świadczonych usług, co niejednokrotnie jest przez Państwa doceniane, czego dowodem są otrzymywane od Państwa telefony z podziękowaniami, za które serdecznie dziękujemy. Jednak niestety zdarzają się również skargi zarówno te uzasadnione, które konstruktywnie wpływają na nasze działania jak i nieuzasadnione, które najczęściej dotyczą niepodlegającego pod nas obszaru Gminy.
Przesłane przez Państwa informacje, pozwolą nam na niezwłoczne podjęcie właściwych działań. Zachęcamy Państwa również do sugestii zmian, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na dobro miasta, na które jako Spółka mamy bezpośredni wpływ.
Prosimy o zgłaszanie nieprawidłowości niezwłocznie od momentu ich wystąpienia. Tylko w takich przypadkach, będziemy w stanie rozpocząć szybkie działania naprawcze.

Zgłoszenie prosimy złożyć w jeden z następujących sposobów :

 1. formularz elektroniczny,
 2. pocztą elektroniczną na adres : zgloszenia@lukladek.pl,
 3. telefonicznie pod nr. Tel : 748146345 (wew. 5),
 4. osobiście w sekretariacie LUK Sp. z o.o. na I piętrze przy ul. Fabrycznej 7a, 57-540 Lądek-Zdrój.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2-4 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności,
w szczególności:

 1. Imię i nazwisko zgłaszającego
 2. Telefon kontaktowy
 3. Adres mailowy
 4. Miejsce zdarzenia
 5. Data zdarzenia
 6. Opis nieprawidłowości
 7. Załącznik- Zdjęcie przedstawiające nieprawidłowość

Zgłoszenie rozpatrzone zostanie maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia prawidłowo wysłanego formularza.

UWAGA: Zgłoszenia anonimowe oraz nie zawierające wystarczających informacji w celu weryfikacji zasadności otrzymanego zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy możliwość udostępnienia przez nas treści zgłoszenia na profilu Facebooka Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o., bez publikowania danych osobowych zgłaszającego.

Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego rozporządzeniem 2016/679) oraz zapoznałem się z treścią informacji dot. weryfikowania zgłoszeń (tekst powyżej).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Fabrycznej 7a w Lądku- Zdroju, 57-540 .
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy telefonicznie pod numerem tel. 74 8146 345, mailowo pod adresem email: rodo@lukladek.pl oraz listownie na adres: Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o ul. Fabrycznej 7a w Lądku- Zdroju, 57-540
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu poprawy świadczenia usług przez LUK Sp. z o.o.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów z Gminą Lądek-Zdrój obejmujących świadczenie usług w ramach realizacji zadań własnych Gminy.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku. 

Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego rozporządzeniem 2016/679) oraz zapoznałem się z treścią informacji dot. weryfikowania zgłoszeń (tekst powyżej). Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Fabrycznej 7a w Lądku- Zdroju, 57-540. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy telefonicznie pod numerem tel. 74 8146 345, mailowo pod adresem email: rodo@lukladek.pl oraz listownie na adres: Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o ul. Fabrycznej 7a w Lądku- Zdroju, 57-540. 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu poprawy świadczenia usług przez LUK Sp. z o.o. 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów z Gminą Lądek-Zdrój obejmujących świadczenie usług w ramach realizacji zadań własnych Gminy. 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat; 6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych; 7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.