Ułatwienia dostępu

Lądeckie Usługi Komunalne
Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 7a, 57-540 Lądek-Zdrój

Kontakt telefoniczny

Kontakt / odczyt wodomierza

DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie gminy Lądek - Zdrój.

Dział Gospodarki Mieszkaniowej

Remonty, naprawy mieszkań, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi i gminnym zasobem mieszkaniowym.

Dział Usług Komunalnych


Oczyszczanie ulic letnie i zimowe, koszenie, pielęgnacja zieleni, projekty ogrodów, Cmentarz Komunalny.

Ogłoszenia

Serwis mailowy

ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ NA OTRZYMYWANIE POWIADOMIEŃ E-MAIL O AWARIACH, USZKODZENIACH, PRZERWACH W DOSTAWIE WODY, IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ITP. SUBSKRYBCJA JEST RÓWNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ I ZAPOZNANIEM SIĘ Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG I POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.