Ułatwienia dostępu

Dział Wodociągów i Kanalizacji

ul. Wiejska 57, 57-540 Lądek-Zdrój

Kontakt telefoniczny

Kontakt / odczyt wodomierza

Rozliczenia wody i ścieków
tel. 748 146 345rozliczeniadwik@lukladek.pl
Kierownik
tel. 748 146 345kierownikdwik@lukladek.pl
Zgłaszanie Awarii tel. 534 713 810

Podstawą działalności Działu Wodociągów i Kanalizacji spółki Lądeckie Usługi Komunalne jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Lądek – Zdrój w zakresie usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Dział Wodociągów i Kanalizacji podejmuje działania polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie gminy Lądek – Zdrój oraz na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych. Jednocześnie świadczone są usługi związane z pracami hydraulicznymi oraz robotami ziemnymi, m.in. doradztwo techniczne, wymiana wodomierzy, budowa przyłączy wod.-kan., prace minikoparką oraz koparko-ładowarką.

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie:

– wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
– usług w zakresie usuwania awarii wod.-kan. dla odbiorców indywidualnych i firmowych,
– naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych,
– udrażniania kanalizacji grawitacyjnej za pomocą urządzenia specjalistycznego,
– wykonawstwa sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
wymiany/ montażu wodomierzy,
– doradztwa technicznego związanego z tematyka wodno-kanalizacyjną,

Ponadto wykonujemy prace ziemne przy użyciu minikoparki JCB 8018 cts, koparki HMK 102 S. Dysponujemy sprzętem takim, jak: agregat prądotwórczy, piła do asfaltu, stopa wibracyjna, młot wyburzeniowy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

Kontakt pod numerem telefonu: 748 146 345
e-mail: kierownikdwik@lukladek.pl