Ułatwienia dostępu

Cmentarz Komunalny

ul. Śnieżna, 57-540 Lądek-Zdrój

Kontakt telefoniczny

Przypominamy o konieczności dokonywania opłat prolongacyjnych za miejsce pochówku.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznie pod numerem 74 8 146 345 wew. 3
Aktualny cennik usług cmentarnych
Aktualny nr konta bankowego do wpłat: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010

 Dodatkowe usługi
Zbieranie śmieci, liści, gałęzi, grabienie, podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym, usuwanie starych kwiatów i wieńców z nagrobka, zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji zdjęciowej.

Nagrobek pojedyńczy:
Koszt jednorazowy – 25,00 zł

Koszt usługi 2 x w roku – 45,00 zł.

Koszt usługi 3 x w roku – 65,00 zł.

Koszt usługi 4 x w roku – 85,00 zł.

Koszt usługi 6 x w roku – 125,00 zł.

Nagrobek podwójny:
Koszt jednorazowy – 35,00 zł

Koszt usługi 2 x w roku – 65,00 zł.

Koszt usługi 3 x w roku – 95,00 zł.

Koszt usługi 4 x w roku – 125,00 zł.

Koszt usługi 6 x w roku – 185,00 zł.

Grobowiec rodzinny:
Koszt jednorazowy – 45,00 zł

Koszt usługi 2 x w roku – 85,00 zł.

Koszt usługi 3 x w roku – 125,00 zł.

Koszt usługi 4 x w roku – 165,00 zł.

Koszt usługi 6 x w roku – 245,00 zł.