Ułatwienia dostępu

O naskontakt

Lądeckie usługi komunalne
sp. z o.o.

 Jesteśmy firmą komunalną powstałą 28.12.2017 r. z przekształcenia zakładu budżetowego – ZBK działającą na obszarze miasta i gminy Lądek-Zdrój w woj. dolnośląskim. Prowadzimy działalność usługową mającą na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców m.in. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi, zimowym i letnim utrzymaniem dróg, pielęgnacji i konserwacji zieleni miejskiej oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym, jak również wykonywanie innych usług o charakterze publicznym powierzonym przez Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Naszym kapitałem jest doświadczenie i ludzie, którzy z zaangażowaniem wykorzystują swoją wiedzę oraz potencjał do realizacji usług i pracy na rzecz mieszkańców Gminy oraz usługobiorców.
Oferujemy Naszym klientom indywidualne podejście dopasowane do ich szczególnych potrzeb.
Chcemy być atrakcyjnym pracodawcą, zatrudniającym na uczciwych warunkach, przyciągających fachowców oraz pracowników chętnych do pracy nad rozwijaniem swoich kompetencji.
Poprzez wykorzystanie nowych technologii i nowoczesnego sprzętu, zamierzamy stale się rozwijać i osiągać jakość, która zaspokoi oczekiwania naszych usługobiorców.
– pielęgnujemy doświadczenie i wartości uzdrowiska wypracowane przez lata, na tej podstawie budując przyszłość,
– na bieżąco analizujemy potrzeby naszych usługobiorców dostarczając rozwiązania adekwatne do możliwości i oczekiwań klientów,
– pracujemy stale nad naszym rozwojem, dostosowujemy się do zmieniających się warunków gospodarczych,
– podejmujemy działania ukierunkowane na dbałość o ochronę środowiska naturalnego oraz staramy się wspierać aktywności społeczne lokalnej społeczności.
Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 18.01.2018 pod numerem KRS:0000713076
Kapitał zakładowy spółki wynosi: 4.068.412,00 zł.
(słownie cztery miliony sześćdziesiąt osiem tys. czterysta dwanaście zł.)
Organy spółki:
Zarząd – jednoosobowy
Rada Nadzorcza – 3 osoby