KONKURS

„Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku II Edycja”

Informacja o wydłużeniu terminu zgłaszania do konkursu

„ Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku”

Edycja II

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż przedłużony zostaje termin składania zgłoszeń konkursowych do 5 sierpnia 2022 roku. Ze względu na przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń informujemy, że zmianie uległ także termin podsumowanie konkursu i wręczenia nagród. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora, lecz nie później niż do 19 sierpnia 2022 r.

W związku z małym zainteresowaniem konkursem wśród mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój, informujemy o możliwości niewyłonienia laureatów w przypadku małej ilości zgłoszeń tj. poniżej 10 uczestników, (na podstawie ust.VI pkt.2 Regulaminu Konkursu „Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku” Edycja II) i odwołaniu konkursu, co kolejny raz odróżniałoby Gminę Lądek-Zdrój od sąsiednich Gmin.

Zapraszamy do udziału w konkursie oraz do śledzenia aktualności na stronie internetowej lukladek.pl oraz na profilu Facebook: Lądeckie Usługi Komunalne

Sp. z o.o.

Zapraszamy do udziału w konkursie oraz do śledzenia aktualności na stronie internetowej lukladek.pl oraz na profilu Facebook: Lądeckie Usługi Komunalne

Sp. z o.o.Rozpoczęła się wyczekiwana przez mieszkańców II edycja konkursu na najładniejszą posesję pn. „Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku”.

Chcesz, aby Twoja posesja została uznana za najładniejszą posesję Lądka Zdroju w 2022 roku? Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz szczególne wyróżnienia dla właścicieli w formie oznaczenia ich posesji mianem najładniejszej posesji w Gminie.

Tak jak w ubiegłym roku, konkurs objęty został patronatem Burmistrza Lądka-Zdroju. Nowością jest współpraca z firmą AGROTIM Sp. z o.o. Sp. K. Oddział Łagiewniki, która jest partnerem konkursu . 

W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące elementy:

    - Widok na posesję z chodnika (od strony ulicy) - jako priorytet;

    - ogólne wrażenie i utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji;

    - stan techniczny i estetyczny wygląd budynków i ogrodzeń;

    - ciekawe rozwiązania zagospodarowania przestrzeni posesji- różnorodność roślin;

    - obiekty małej architektury - altanki, oczka wodne, studnie, ławki itp.;

    - oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji.

Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i poziomu czystości miasta Lądek-Zdrój poprzez wyzwolenie u mieszkańców potrzeby dbania o czystość swojego otoczenia, które jest miejscem przebywania i odpoczynku oraz wizytówką dla odwiedzających miasto turystów. Jednocześnie konkurs ma celu uświadomienie mieszkańców o spoczywającym na każdym właścicielu posesji, obowiązku utrzymywania czystości i porządku na swoich podwórkach, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U.2020.1439 t.j ze zmianami).

Zgłoszenia należy składać w terminie od 27.06.2022 r. do 22.07.2022 r. (do 5 sierpnia 2022r.) do na KARCIE ZGŁOSZENIA DO KONKURSU dostępnej w załączniku, w formie papierowej w Sekretariacie LUK Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 7a w Lądku-Zdroju lub mailowo na adres: sekretariat@lukladek.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie!

Created with Mobirise ‌

Website Maker