Kontakty alarmowe

1

Zarząd LUK Sp. z o. o.

tel. 748 146 345
e-mail: sekretariat@lukladek.pl

2

Dział Wodociągów i Kanalizacji

tel. 748 146 345
kom. 534 713 810
e-mail: rozliczeniadwik@lukladek.pl
e-mail: kierownikdwik@lukladek.pl

3

Dział Gospodarki Mieszkaniowej

tel. 748 146 345
kom. 693 830 685
e-mail: kierownikdgm@lukladek.pl

4

Dział Usług Komunalnych

tel. 748 146 345
kom. 695 582 888
e-mail: kierownikduk@lukladek.pl

Built with Mobirise ‌

Free Web Site Maker