Wycieczka po Arboretum

Arboretum

Arboretum - (z łaciny: arbor-is - drzewo, krzew) ogród drzew i krzewów posiadający udokumentowane kolekcje roślin, utrzymywany w celach naukowych i dydaktycznych, a także celem ochrony dzikich oraz uprawnych gatunków i odmian. Może być jednym z działów ogrodu botanicznego lub odrębną jednostką.
Arboretum w Lądku-Zdroju założone zostało z inicjatywy Mieczysława Wilczkiewicza (1913-1994) nad potokiem Jadwiżanki na terenie lasów komunalnych w latach 1972-74. Jest jednym z najmłodszych tego typu ogrodów i najwyżej położonym arboretum w Polsce. Pod względem geograficznym położone jest w południowej części Sudetów Wschodnich, w VII krainie przyrodniczo-leśnej, na 50o20' szerokości geograficznej północnej oraz na 16o51' długości geograficznej wschodniej, u podnóża południowo-wschodniej części Gór Złotych, na wysokości 475-500 m n.p.m. Lasy, w których położone jest arboretum posiadają charakter spacerowo-wypoczynkowy, służący do wypoczynku wczasowiczów i kuracjuszy, a także jako teren rehabilitacyjny dla miejscowego uzdrowiska. Lasy te zostały zaliczone do I stopnia atrakcyjności. Teren, na którym położone jest arboretum jest pagórkowaty. Rzeźba terenu jest urozmaicona, poprzerywana od wschodu i od północy strumykami wpadającymi do rzeki Białej Lądeckiej, a ta z kolei do Nysy Kłodzkiej. W 1972 r. powierzchnia arboretum wynosiła zaledwie 0,64 ha. W 1973 r. powiększono ją o 1,39 ha usuwając starodrzew zrębem zupełnym pozostawiając jedynie kilkusetletnie drzewa o charakterze pomnikowym jak dąb, buk, sosna, jodła. Pozostawione drzewa w pewnym stopniu łagodzą mikroklimat ogrodu.Obecnie powierzchnia ogrodu zajmuje 1,89 ha. Arboretum stanowi bogatą kolekcję drzew i krzewów, gatunków iglastych i liściastych w tym dużą ilość azalii i różaneczników. Warunki przyrodnicze kształtują się pod wpływem masywów górskich od południa Gór Bialskich, od północy Gór Bardzkich, od zachodu Gór Krowiarek i od wschodu Gór Złotych. Okres wegetacji trwa przeciętnie od trzeciej dekady kwietnia do połowy października. Warunki klimatyczne w arboretum są na ogół korzystne dla rozwoju jak i uprawy roślin. Czas kwitnienia różaneczników i azali przypada na koniec maja początek czerwca.

Opiekę nad lądeckim leśnym ogrodem sprawuje Gmina Lądek-Zdrój

Kliknij poniżej aby wyznaczyć trasę do Arboretum na twoim smartfonie
(google maps).

Made with Mobirise ‌

Free Website Maker