Podlewanie ogrodu – dodatkowy podlicznik

Wodomierz zainstalowany do podlewania ogrodu służy do odliczania wody bezpowrotnie zużytej przez Odbiorcę. Woda bezpowrotnie zużyta to woda, która nie jest odprowadzania do miejskiej sieci kanalizacyjnej, dlatego nie ma konieczności płacenia za ścieki.
Jeżeli Odbiorca zużywa wodę na podlewanie zieleni, może zwrócić się do Spółki celem zakupu i przyjęcia do ewidencji oraz oplombowania dodatkowego wodomierza (podlicznika) opomiarowującego ilość pobranej wody bezpowrotnie zużytej. W tym celu Odbiorca składa w Spółce odpowiedni wniosek: Wniosek o wodomierz dodatkowy - bezpowrotne zużycie.

Made with Mobirise ‌

Free HTML5 Creator