Ułatwienia dostępu

Akcja zima

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Lądek Zdrój!

W związku z zimową pogodą i opadami śniegu pragniemy Państwu przypomnieć:

– W gotowości są wszystkie nasze pojazdy uzbrojone w pługo-piaskarki oraz koparko-ładowarka.

– W gminie Lądek-Zdrój odśnieżanie dróg i chodników odbywa się według harmonogramu, określającego priorytetowe rejony miasta.

– Na bieżąco monitorujemy prognozy pogody, a w dyspozycji pozostają pracownicy na dyżurach również w dni wolne i świąteczne. W przypadku opadów śniegu przystępujemy niezwłocznie do odśnieżania i posypywania dróg i chodników. Najczęściej następuje to w wyniku nocnych opadów i spadków temperatury, wówczas do prac przystępujemy w porze nocnej lub wczesnym rankiem, aby przygotować nawierzchnie tak, by rano mieszkańcy mogli bezpiecznie udać się do pracy.

– Pamiętajmy o konieczności odśnieżania chodników przyległych do swoich nieruchomości, zapobiegania śliskości oraz usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami. Obowiązki te wynikają przede wszystkim z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

– Pamiętajmy, że za odśnieżanie chodników bezpośrednio przylegających do posesji odpowiada jej właściciel.

– Prosimy Mieszkańców, aby zadbali o chodniki leżące przy ich posesjach. Ich drożność zapewni pieszym zdecydowanie łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się w trudnych warunkach atmosferycznych.

– Spółka dokłada wszelkich starań by zapewnić zimowe bezpieczeństwo mieszkańców miasta i Gminy.

Z góry dziękujemy za dbanie zimą o bezpieczeństwo i porządek w swoim wspólnym najbliższym sąsiedztwie oraz prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, bowiem intensywność opadów bywa tak duża, że nie ma możliwości natychmiastowego uporania się z problemem.