Kontakt

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7a
57-540 Lądek-Zdrój

tel. 74 8 146 345