Zapytania ofertowe

I. ZAPYTANIE OFERTOWE

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z.o.o jako zarządca budynku mieszkalnego przy ulicy Przechodniej 1 w Lądku-Zdroju zaprasza do składania ofert na wykonanie robót:

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Przechodniej 1 w Lądku-Zdroju będącego własnością Wspólnoty Mieszkaniowej

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przechodniej 1 w Lądku-Zdroju.

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA:

Magdalena Gordziejewska, tel: 693 830 614, mail: kierownikdgm@lukladek.pl

 1. PLANOWANE ROBOTY:
  1. Roboty rozbiórkowe
  2. Roboty dekarskie
  3. Opinia kominiarska
  4. Zajęcie pasa drogowego

 Szczegółowy zakres prac został podany w Zaproszeniu do składania ofert.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać na adres:
Lądeckie Usługi k Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7a, 57-540 Lądek-Zdrój, lub mailowo: kierownikdgm@lukladek.pl

Termin składania ofert: do 23.07.2021 r.

 1. TERMIN WYKONANIA:

Termin realizacji Zadania do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty po wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Załączniki (Zaproszenie do składania ofert, Klauzula informacyjna RODO, lokalizacja, opinia konserwatorska, zdjęcia):