site builder

Zarząd

ul. Fabryczna 7a
57-540 Lądek-Zdrój

Sekretariat
sekretariat@lukladek.pl
tel 74 8 146 345
fax 74 8 146 638
Księgowość
ksiegowosc@lukladek.pl
tel 74 8 146 638

Dział Wodociągów i Kanalizacji

ul. Wiejska 57
57-540 Lądek-Zdrój

Kierownik
tel. 74 8 146 667
kierownikdwik@lukladek.pl
Z-ca Kierownika

tel. 74 8 146 667
zastepcadwik@lukladek.pl
Rozliczenia wody i ścieków
tel. 74 8 146 667
fax. 74 8 147 500
rozliczeniadwik@lukladek.pl
Zgłaszanie Awarii
tel. 534 713 810


Dział Gospodarki Komunalnej

ul. Fabryczna 7a
57-540 Lądek-Zdrój

Kierownik
tel. 74 8 148 462
kierownikdgm@lukladek.pl
Z-ca Kierownika
tel. 74 8 148 462
dgm@lukladek.pl
Administracja mieszkaniowa
tel. 74 8 146 469
kom. 693 830 685
administrator@lukladek.pl
Rozliczenia czynszów
tel. 74 8 146 469
czynsze@lukladek.pl

Dział Usług Komunalnych

ul. Fabryczna 7a
57-540 Lądek-Zdrój
Arboretum i Cmentarz

Kierownik
tel. 74 8 146 358
kom. 695 582 888
kierownikduk@lukladek.pl

Formularz kontaktowy

Masz pytania lub chcesz zgłosić awarię skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.
Biura czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00