Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
html templates
Mobirise

Dział Wodociągów i Kanalizacji
ul. Wiejska 57
57-540 Lądek-Zdrój
Kierownik
tel. 74 8 146 667
kierownikdwik@lukladek.pl
Rozliczenia wody i ścieków
tel. 74 8 146 667
rozliczeniadwik@lukladek.pl
Zgłaszanie Awarii
tel. 534 713 810

Dział Usług Komunalnych
ul. Fabryczna 7a
57-540 Lądek-Zdrój
Arboretum i Cmentarz
Kierownik
tel. 74 8 146 358
kom. 695 582 888
kierownikduk@lukladek.pl

Prześli zgłoszenie lub wiadomość