free web design templates

Podstawą działalności Działu Wodociągów i Kanalizacji spółki Lądeckie Usługi Komunalne jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Lądek – Zdrój w zakresie usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Dział Wodociągów i Kanalizacji podejmuje działania polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie gminy Lądek - Zdrój oraz na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych. Jednocześnie świadczone są usługi związane z pracami hydraulicznymi oraz robotami ziemnymi, m.in. doradztwo techniczne, wymiana wodomierzy, budowa przyłączy wod.-kan., prace minikoparką oraz koparko-ładowarką.