KONKURS

„Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku”

Zarząd Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Burmistrz Lądka-Zdroju zapraszają mieszkańców kurortu do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na najładniejszą posesję w mieście.

Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i poziomu czystości miasta Lądek-Zdrój poprzez wyzwolenie u mieszkańców potrzeby dbania o czystość swojego otoczenia, które jest miejscem przebywania i odpoczynku oraz wizytówką dla odwiedzających miasto turystów. Jednocześnie konkurs ma celu uświadomienie mieszkańców o spoczywającym na każdym właścicielu posesji, obowiązku utrzymywania czystości i porządku na swoich podwórkach, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U.2020.1439 t.j ze zmianami).

W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące elementy:
• ogólne wrażenie i utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji; 
• stan techniczny i estetyczny wygląd budynków i ogrodzeń;
• ciekawe rozwiązania zagospodarowania przestrzeni posesji- różnorodność roślin;
• obiekty małej architektury - altanki, oczka wodne, studnie, ławki itp.;
• oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji.


O nagrodę ubiegać się mogą mieszkańcy władający posesją położoną na terenie Miasta Lądek-Zdrój. Zwycięzcy konkursu otrzymają poniższe nagrody

I miejsce : Urządzenie do koszenia trawy;
II miejsce : Myjka ciśnieniowa;
III miejsce : Zestaw narzędzi ogrodniczych.


WYRÓŻNIENIE: Każdy władający, przystępujący do konkursu i spełniający jego wymagania, otrzyma w formie wyróżnienia rabat w wysokości 10 % na usługi świadczone przez Dział Usług Komunalnych w LUK Sp. z o.o. o wartości usług nie większej niż 1000 zł do wykorzystania w terminie nie przekraczającym dnia 31.12.2021r.


Zgłoszenia można składać w terminie od 10.05.2021r. do 28.05.2021r. (wydłużono do 10.07.2021r.) na KARCIE ZGŁOSZENIA DO KONKURSU dostępnej w załączniku.

Termin zgłoszeń wydłużony został do 10.07.2021r.


KARTY można wysyłać mailowo na adres : sekretariat@lukladek.pl oraz w formie papierowej w Sekretariacie LUK Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 7a, Lądek-Zdrój, 57-540.


O terminie wręczenia nagród osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną zawiadomione telefonicznie 7 dni przed ustalonym terminem oraz opublikowana zostanie informacja na naszej stronie internetowej lukladek.pl


Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie !

Wyniki konkursu

W maju Lądeckie Usługi Komunalne oraz Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, wspólnie ogłosiły pierwszą edycję konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Lądek- Zdrój pt. „Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku”.
Chęć uczestnictwa w konkursie zgłaszali mieszkańcy, którzy dbają o wygląd swoich posesji i ogrodów w domkach jednorodzinnych oraz wspólnotach wielomieszkaniowych. Wszystkie zgłoszenia konkursowe zaskoczyły nas swoim gustownym zagospodarowaniem posesji, pięknymi ukwieceniami i ciekawymi rozwiązaniami zagospodarowania przestrzeni.
Komisja w składzie:
Jerzy Szymańczyk- prezes zarządu LUK Sp. z o.o.,
Maria Głowacka- kierownik DUK,
Monika Ziniewicz- specjalista ds. zamówień publicznych
Katarzyna Mironiak- inspektor ds. obsługi podmiotów gospodarczych Urzędu Miasta i Gminy Lądek- Zdrój, dokonała oceny wszystkich zgłoszonych posesji położonych na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój. Dokonując przeglądu komisja stwierdziła, że mieszkańcy naszej gminy oraz zarządcy budynków wielomieszkaniowych przykładają wiele starań i gustownie dbają o wygląd swoich posesji i ogrodów. Mając bardzo trudne zadanie w wyłonieniu jedynie 3 faworytów, stosując kryteria oceny posesji, zawartych w Regulaminie konkursy, Komisja wytypowała do wyróżnienia następujące osoby:
I miejsce: Iwona i Mirosław Wojczuk
II miejsce: Barbara Gręda
III miejsce: Janusz Sas

Laureaci urzekli nas swoimi pomysłami oraz ciężką pracą włożoną w utrzymanie czystości i porządku na władających terenach. Mieliśmy przyjemność podziwiać różnorodne gatunki roślin, drewniane altanki, oczka wodne, udekorowane studnie, własnoręcznie rzeźbione figurki ogrodowe, ogródki warzywno-owocowe oraz przestrzenie rekreacyjno-wypoczynkowe, które z trudem było opuszczać. Przedstawiamy kilka zdjęć, które mamy nadzieję ukarzą uroki tych miejsc.
Oficjalne wręczenie nagród nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju zaplanowanej na dzień 29 lipca 2021r. o godz. 15:30 w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej 6 w Lądku- Zdroju na którą serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zgłoszenie posesji, prace jaką wykonali w celu ich upiększenia i promocję gminy, która dzięki nim staje się coraz bardziej ukwiecona. Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, którą przewidujemy już na kolejny rok ! 

Najładniejsze posesje konkursu:

Built with Mobirise page software