Cennik Działu Usług Komunalnych


Usługi:
Porządkowanie i odśnieżanie,
Utrzymanie zieleni,
Wynajem sprzętu,
Inne, kontenery,
Cmentarz komunalny,
Wersja PDF

Usługa Opis J.m. Cena netto zł. Uwagi
Oczyszczanie powierzchni Oczyszczanie powierzchni bez usuwania odpadów -
pozbieranie nieczystości i złożenie w pryzmach
m20,80
Oczyszczanie powierzchni i
usunięcie odpadów
Oczyszczanie powierzchni i usunięcie odpadów -
pozbieranie nieczystości i ich wywiezienie,
utylizacja
m21,00
Oczyszczanie zamiatarką samojezdną Oczyszczanie zamiatarką samojezdną HAKOrg160,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o.
Fabryczna 7a
Odśnieżanie dróg, chodników,
placów, podówrek
Odśnieżanie dróg, chodników, placów, podwórek
(ciągnik z pługiem)
rg75,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o.
Fabryczna 7a
Odśnieżanie dróg, chodników,
placów, podwórek
Odśnieżanie dróg, chodników, placów, podwórek
(ręczne)
m21,20
Odśnieżanie i posypywanie dróg,
chodników, placów, podwórek
Odśnieżanie i posypywanie dróg, chodników,
placów, podwórek (ciągnik z pługiem)
rg110,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o.
Fabryczna 7a
Posypywanie dróg, chodników, 
placów, podwórek piaskiem i solą
Posypywanie dróg, chodników, placów, podwórek
piaskiem i solą (ciągnik z pługiem)
rg70,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o.
Fabryczna 7a
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Usługi utrzymania zieleni

Usługa Opis J.m. Cena netto zł. Uwagi
Cięcie drewna pilarką spalinowąCięcie drewna pilarką spalinową rg55,00
Cięcie żywopłotu Cięcie żywopłotu rg65,00
Koszenie kosą spalinowąKoszenie kosą spalinowąrg65,00
Koszenie kosiarką ciągnikowąKoszenie kosiarką ciągnikową rg80,00
Koszenie trawnika Koszenie trawnika z utylizacją odpadów
ogrodniczych
m21,30
Koszenie trawnikaBez utylizacji odpadówm21,00
Koszenie trawy kosiarką
bijakową 
Bez utylizacji odpadówrg65,00
Koszenie trawy kosiarką
rotacyjną
Bez utylizacji odpadówrg60,00
Koszenie trawy kosiarką żyłkowąLub na pokos bez utylizacji odpadówrg35,00
Pielęgnacja drzewPrzycięcie gałęzi i utylizacja odpadówsztwg wyceny
indywidualnej
Pielęgnacja drzewPrzycięcie gałęzi i pozostawienie odpadówsztwg wyceny
indywidualnej
Pielęgnacja żywopłotu Pielęgnacja żywopłotu mb5,00
Uługa rębakiemUsługa rozdrabniania, zrębkowania gałęzigodz.od 70 do 90 zł.
Usługa koszenia FerrisUsługa koszenia pojazdem Ferris (Zerowy promień skrętu)m2od 0,15 - 0,20 zł.W przypadku większych
pow. wycena indywidualna
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Wynajem sprzętu

Usługa Opis J.m. Cena netto zł. Uwagi
Wynajem ciągnika z przyczepą i
kierowcą
Wynajem ciągnika z przyczepą o ładowności do 5 t
za każda rozpoczętą godzinę
rg60,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o. Fabryczna 7a
Wynajem ciągnika z przyczepą i
kierowcą
Dodatek za każdy kilometrkm2,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o. Fabryczna 7a
Wynajem kontenerowca z
kierowcą
Wynajem kontenerowca z kierowcą o ładowności
do 5 t za każda rozpoczętą godzinę
rg75,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o. Fabryczna 7a
Wynajem kontenerowca z
kierowcą
Dodatek za każdy kilometrkm2,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o. Fabryczna 7a
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Inne, kontenery    

Usługa Opis J.m. Cena netto zł. Uwagi
Mieszanka piaskowo- solna Sprzedaż mieszanki piaskowo- solnej t140,00
Podstawienie kontenera Podstawienie kontenera na gruz ziemię, odpady po
remontach (plus koszt utylizacji odpadu na
składowisku według ilości i rodzaju)
szt100,00
Pojemnik na piasekZakup i dostarczenie pojemnika na piasek o
pojemność od 50 l do 150 l 
szt150- 250
Przeprowadzenie usługi DDD/
budynek (do 5 tacek)
Wyłożenie trutki wraz z wywozem padłych zwierzątkpl 75,00
Roboczogodzina pracownika
(prace ręczne)
Roboczogodzina prac ręcznych np. załadunek,
rozładunek,przeprowadzki,sprzątanie piwnic i
strychów oraz wszystkie inne nietypowe prace
rg30,00
Zawieszenie banera lub reklamy
w oknie (pomiędzy oknami)
budynku/lokalu 
Zawieszenie banera lub reklamy sztwg wyceny
indywidualne
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Cmentarz komunalny

Usługa Opis J.m. Cena netto zł. Uwagi
Nagrobek pojedynczy usługa
jednorazowa – utrzymanie
czystości
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 25,00
Nagrobek podwójny usługa
jednorazowa – utrzymanie
czystości
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 35,00
Grobowiec rodzinny usługa
jednorazowa – utrzymanie
czystości
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 45,00
Nagrobek pojedynczy usługa 2
razy w roku – utrzymanie
czystości
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 45,00
Nagrobek podwójny usługa 2
razy w roku – utrzymanie
czystości
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 65,00
Grobowiec rodzinny usługa 2
razy w roku – utrzymanie
czystośc
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 85,00
Montowanie ławek przy grobieZamontowanie ławki przy grobie wraz z materiałem szt wg wyceny
indywidualnej
Malowanie ławek, krzyży, i innych
elementów
Malowanie ławek, krzyży, i innych elementów wraz
z materiałem
szt wg wyceny
indywidualnej
Układanie kostki wokół grobuUkładanie kostki wokół grobuszt wg wyceny
indywidualnej
Nagrobek pojedynczy usługa 3
razy w roku – utrzymanie
czystości
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 65,00
Nagrobek podwójny usługa 3
razy w roku – utrzymanie
czystości
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 95,00
Grobowiec rodzinny usługa 3
razy w roku – utrzymanie
czystośc
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 125,00
Nagrobek pojedynczy usługa 4
razy w roku – utrzymanie
czystości
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 85,00
Nagrobek podwójny usługa 4
razy w roku – utrzymanie
czystości
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 125,00
Grobowiec rodzinny usługa 4
razy w roku – utrzymanie
czystośc
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 165
Nagrobek pojedynczy usługa 6
razy w roku – utrzymanie
czystości
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 125,00
Nagrobek podwójny usługa 6
razy w roku – utrzymanie
czystości
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 185,00
Grobowiec rodzinny usługa 6
razy w roku – utrzymanie
czystośc
Mycie nagrobka środkami chemicznymi wyzbieranie
śmieci, liści, gałązek, pielenie, grabienie,
podlewanie kwiatów (także w bezpośrednim
otoczeniu grobu), odśnieżanie w sezonie zimowym,
wyrzucenie starych kwiatów, wieńców, zniczy,
zapalenie małego znicza, wykonanie dokumentacji
zdjęciowej
szt 245,00
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Mobirise page maker - Get more