Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym

Zarządzamy gminnym zasobem komunalnym stanowiącym własnośc Gminy Lądek-Zdrój na podstawie zawartej umowy o zarządzanie.

Gminny zasób komunalny obejmuje obiekty położone na terenie:
- miasta Lądka-Zdroju,
- wsi Radochów,
- wsi Trzebieszowice,
- wsi Stójków.

Gminny zasób komunalny stanowią:
- lokale mieszkalne,
- użytkowe (lokale usługowe przeznaczone przede wszystkim do celów działalności gospodarczych),
- gospodarcze (piwnice, komórki, garaże, itp.)

W ramach zarządu i administracji zasobami prowadzimy sprawy:
- ewidencja zasobów komunalnych,
- najem, dzierżawa, użyczenie lokali (nawiązywanie i rozwiązywanie umów)
- kontrola, egzekwowanie i windykacja należności z tytułu zawartych umów,
- eksploatacja, utrzymanie techniczne zasobów i remonty bieżące.

Created with Mobirise - Try it