free simple site templates

Godziny przyjmowania interesantów

Prezes Lądeckich Usług Komunalnych informuje, że przyjmowanie interesantów odbywać się będzie:
w każdą ŚRODĘ w godzinach od 08:00 do 12:00 przy ul. Fabrycznej 7a