Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
free website builder

Parametry wody

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej dostępne są do wglądu w siedzibie Działu Wodociągów i Kanalizacji przy ulicy Wiejskiej 57 w Lądku-Zdroju. Wyniki badań wydawane są na podstawie pisemnego wniosku (wniosek do pobrania poniżej).