Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
free site design templates

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie gminy Lądek - Zdrój.Dział Gospodarki Mieszkaniowej

Remonty, naprawy mieszkań, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi i gminnym zasobem mieszkaniowym.Dział Usług Komunalnych

Oczyszczanie ulic, koszenie, pielęgnacja zieleni, projekty ogrodów, Arboretum, Cmentarz Komunalny, Szalet.          
 

Serwis mailowy 

Zapraszamy do zapisywania się na otrzymywanie powiadomień e-mail o awariach, uszkodzeniach, przerwach w dostawie wody, imprez okolicznościowych itp. Subskrybcja jest równoznaczna z akceptacją i zapoznaniem się z  warunkami korzystania z usług i polityką prywatności.

Informację
Informacja RODO
Polityka cookies


Dane:
NIP: 881 13 35 069
KRS: 0000713076
BDO: 000162044
Nr rachunku:
42 9588 0004 3903 1642 2000 0010